Optimalizujeme e-shop se SHOPSTATS.cz – Doprava a platby

Statistiky dávají přehled o fungování e-shopu, samy o sobě ale peníze ušetřit ani vydělat neumí. Je třeba je umět přečíst a na základě vyčteného upravit fungování e-shopu.

V této sérii článků si ukážeme několik příkladů, jak je možné pomocí grafů snížit náklady na provoz e-shopu a případně zvýšit počet zákazníků na úkor konkurence.

Článek se bude držet dvou zásadních myšlenek. Snížit fixní náklady. Zvýšit komfort zákazníku zvýšením rychlosti dodání. Články nemají sloužit jako vyčerpávající přehled možného ani návod. Spíše inspirací ke změně uvažování o vašem podnikání a návodem, jak minimalizovat zbytné náklady.

Začneme tedy dopravou. Krabicové řešení i e-shopy na míru jsou schopny nabídnout hned několik druhů doprav. Ve statistikách uvidíte jednotlivé dopravy a jejich využívání zákazníky. Zkuste se podívat na dopravy, které zákazníci využívají nejméně.  Pokud máte nejméně využívanou dopravy například u 25% zákazníků a nejvíce využívanou třeba u 31% zákazníků, tak je vše v pořádku. Pokud se ale někde objeví doprava, kterou nepoužije ani 10% zákazníků, je na čase se zamyslet. Pozor! Ani podíl dopravy (nebo třeba i platby) například 2% nemusí hned znamenat, že by bylo vhodné se jí zbavit. Při velkém objemu objednávek může i tak nízký podíl být stále ekonomický nebo znamenat jen minimální náklady. Každý případ je vždy individuální. Statistika pouze ukáže možné cesty. Na vás je již detailnější prozkoumání a případná optimalizace.

Pokud se jede každý den někam na sběrné místo s jedním balíčkem, stojí to čas i peníze. Nebo když je systém opravdu špatně nastavený a platí se svoz, který jezdí k mému skladu naprázdno. V takovém případě je čas zvážit, zda je nutno tuto službu nabízet i nadále a zda má ekonomický přínos.

Podobné to je i s platbami. Zde se spíše jedná o smluvní nastavení ceny. Pokud platím za platební bránu paušální poplatek a mám konzervativní zákazníky, kteří využívají nejvíce převod mezi účty nebo dobírku, je na čase zvážit nabízení platební brány i nadále. Zejména u menších e-shopů se mnohdy stává, že provozovatelé na provoz platební brány doplácejí a její využití je opravdu zanedbatelné.

Nejedná se o nějaké dramatické úspory, nicméně optimalizace provozu je o úsporách v procentech. Určitě vás napadne spousta jiných nákladů, které je možno optimalizovat. Stačí důkladně sledovat statistiky, které dokáží na různé nedostatky upozornit.

Příští díl se podíváme do i vašich skladů…