Pomalý růst? Problém nemusí být vždy konkurence!

Česko patří mezi e-shopové velmoci. A právě díky tomu se provozovatelé e-shopů pohybují ve vysoce konkurenčním prostředí, ve kterém je dosažení dobrého výsledku velmi náročné. Mnohdy svůj neúspěch nebo nedobrou pozici svalují právě na velkou konkurenci. Ovšem již málokdo si dokáže připustit, že chyba nemusí být jen v konkurenci, ale třeba i u e-shopu samotného.

Každý provozovatel e-shopu dříve či později zjistí, že e-shop nebude fungovat jen tak. Objeví internetový marketing a začne využívat různé reklamní systémy nebo zbožové vyhledávače. Zjistí, že některé nástroje skutečně fungují a přinášejí efekt, ale stále to není to, co potřebují. Výsledkem je pomalý růst nebo stagnace bez ohledu na to, že svůj e-shop svěří do péče třeba zkušeným správcům PPC kampaní. Kde se tedy stala chyba?

Více jak 60% provozovatelů e-shopu neumí sledovat nebo vůbec nesledují data o provozu svého e-shopu. Sice vědí, co zákazníci kupují, kolik jim přijde peněz na účet, ale když na konkrétní dotazy na fungování bývají ve velké míře odpovědí pouze hrubé odhady.

Zkuste se jako provozovatel e-shopu na chvíli zamyslet a odpovědět si na několik otázek. Znáte přesný podíl věrných zákazníků? Jaký máte trend v průměrné hodnotě jedné objednávky? Znáte reálnou hodnotu každého svého zákazníka? Řada provozovatelů na tyto otázky nedokáže odpovědět. Jste na tom stejně?

Z praxe víme, že e-shopaři, kteří působí na trhu i více jak 3 roky, dokáží poskytnout pouze „odhady“.

Pozvali jsme některé k otestování naší rozšířené analytiky. Poté, co svá data naimportovali do systému SHOPSTATS.cz, zjistili, že jak moc se odhady liší od skutečnosti. Někteří byli velmi překvapení dosavadním vývojem a uvědomili si potřebu změny.

Největším překvapením byla „Hodnota zákazníka“. Najednou se před nimi jasně objevilo, komu a jak moc je třeba se věnovat. Podobných zjištění bylo samozřejmě více. Jejich překvapivá zjištění byl jasný důkaz, že důkladná analytika dat by měla být nedílnou součástí každého dobře fungujícího e-shopu. Důkladnější analytika totiž jasně odhalí nedostatky a zároveň napoví, jak dále.

Analýza dat vám může prozradit řadu podstatných informací, díky kterým začnete na své podnikání nahlížet ze zcela jiného uhlu. Tímto krokem můžete získat konkurenční výhodu proti těm více jak 60% e-shopů, které vlastní data doposud přehlíží. Budete se svou konkurencí efektivněji bojovat a snadněji dosahovat rychlejšího růstu a více si ukusovat z jejich dílu koláče. Získáte možnost efektivněji řídit svůj marketing a budete lépe vědět co, jak a kdy propagovat a jakou péči si který zákazník zaslouží.

SHOPSTATS.cz analyzuje všechny důležité oblasti a poskytuje výstupy, které vám pomohou odhalit nedostatky a nové příležitosti. Pracuje s daty důkladněji než klasické statistiky v e-shopech. To ovšem není jediná jeho přidaná hodnota. Systém je neustále vylepšován a reaguje nejen na trendy, ale také na požadavky provozovatelů e-shopů. Na vývoji se tak podílejí nejen zkušení on-line marketéři, ale především e-shopaři samotní.