Získat zákazníka je drahá záležitost. Víte jakou hodnotu mají ti vaši?

S nástupem dostupných marketingových nástrojů se nejen rozšířili možnosti jak oslovit a získat zákazníka, ale stejně tak se přiostřil konkurenční boj . Jedním z důsledků je i citelně se zvyšující náklady na získání zákazníka.

A právě v době, kdy o každého zákazníka svádíme doslova boj,  si malá část e-shopařů začíná uvědomovat, že levnější variantou boje o zákazníky je zvýšená péče o ty stávající. Nejen, že tito zákazníci mají s e-shopem určitou zkušenost, ale pokud jsou opravdu spokojení, tak váš e-shop  velice rádi doporučí i svým známým. A jak už určitě víte, doporučení je tou nejlepší reklamou vůbec. Navíc vás nic nestojí 🙂

Pokud si toto provozovatelé e-shopů uvědomí, obyčejně začnou sledovat jeden velice důležitý ukazatel. A tím je hodnota zákazníka. Pokud známe hodnotu zákazníka, můžeme na této hodnotě stavět  další marketingové aktivity. Například zjistíme účelnost vynaložené investice do marketingu. Zda rozpočet na získání nového zákazníka, opravdu koresponduje s tím, jakou průměrnou hodnotu vaši zákazníci mají. Ovšem s hodnotou lze nakládat i jinak. Můžeme například lépe selektovat zákazníky dle jejich hodnoty a následně řadit do různých kategorií pro poskytování slev, lepší podpory atd.

SHOPSTATS.cz vám umožní získat nad zákazníky dokonalý přehled. V „Přehledu zákazníků“ rovnou vidíte hodnotu zákazníka. Tato hodnota pracuje s útratou, jakou u vás zákazník realizoval a s předpokladem jeho dalších nákupů v průběhu jeho ročního životního cyklu. Systém tedy vychází také z průměrného počtu nákupů na zákazníka v průběhu roku a  průměrné marže. Výsledkem je pak čistá hodnota zákazníka.

 

Výpočet hodnoty zákazníka je ovšem složitý proces a existuje nespočet vzorců, které se výpočtem zabývají. V našem případně využíváme základní vzorec, který je rozšířen právě o proměnné, jako je průměrný počet nákupů na zákazníka v průběhu roku. Počítáme pouze z marže z čistého obratu zákazníka (bez DPH a nákladů na dopravu). Zákazník ovšem může mít i delší životní cyklus, než pouze jeden rok. V takovém případě bude jeho hodnota výrazně vyšší. V našem případě ovšem vycházíme z ročního cyklu, který považujeme pro většinu případů za nejlépe vypovídající cyklus .

Pokud se rozhodnete využívat tuto funkci, je zapotřebí při vytváření nebo editaci v nastavení e-shopu nastavit výši průměrné marže v políčku „Vaše průměrná marže“

Díky tomuto nastavení získáte základní přehled o hodnotě každého vašeho zákazníka. V této fázi již jste jen kousek od efektivního plánování dalších marketingových aktivit.